KIOSKI

Kioski handlowe – rodzaj pawilonów wykonanych również z płyt warstwowych i podobnie jak pawilony handlowe wykonywane w technologii lekkiej obudowy. Zasadniczą różnicą pomiędzy pawilonem handlowym a kioskiem jest wielkość. Produkowane są one najczęściej w wymiarach do 20 m2 liczonych w podstawie. Różnią się od pawilonów handlowych większą ilością zastosowanej stolarki okiennej. Kiosk handlowy najczęściej używany jest do sprzedaży różnych produktów w miejscach o ograniczonej ilości miejsca ( najczęściej dzierżawione małe powierzchnie w atrakcyjnych handlowo miejscach).

Comments for this post are closed.